help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 208736 van 8 november 2010

"vernietigt, in zoverre ze van toepassing zijn op circussen, in de zin van artikel 1, 4, van het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen:
1° artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen;
2° artikel 7, 1° en 2° van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2007 in zoverre het betrekking heeft op de circussen die nooit langer dan één dag op de plaats van de voorstelling blijven en waarvan de dieren gewoonlijk op dezelfde vaste locatie overnachten;
3° de artikelen 8, 9 en 28 van het voormelde koninklijk besluit van 26 april 2007."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/2010
Nummer: 208736
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2014
Editie:1
Pagina:55953
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 26/04/2007

Periode van geldigheid van 26/04/2007 tot ...