help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken van 29 oktober 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Departement Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/11/2010
Pagina:71266
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2010
Art. 5, tweede lid, 2° en 3° en art. 15: 01/01/2010
Art. 5, tweede lid, 6°: 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot 12/05/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.