help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2010
Pagina:67754
Advies van de Raad van State 48564
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011 ("de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het BS")

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...