help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 houdende vaststelling van de academische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van het hoger onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2010
Editie:1
Pagina:61068
Advies van de Raad van State 47989
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/10/2010 tot ...