help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van 27 september 2010 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2010
Pagina:59665
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2010

Periode van geldigheid van 01/10/2010 tot 28/02/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 28 heft het besluit op van de waarnemend directeur-generaal van de administratie budgettering, accounting en financieel management van 19 maart 1999 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën en begroting aan ambtenaren van de administratie budgettering, accounting en financieel management, die niet in de databank opgenomen is en ook niet bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad.

Het ministerieel besluit van 25 juni 2009, dat als rechtsgrond wordt ingeroepen, is niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad