help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 augustus 1991 ter bepaling van het bedrag, de voorwaarden en de toekenningsvoorwaarden van de opstalvergoeding bedoeld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de aanmoediging van de bestrijding van de runderbrucellose


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1991
Pagina:20225
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1991

Periode van geldigheid van 01/05/1991 tot ...