help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/2010
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2010
Pagina:50844
Advies van de Raad van State 48007
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 6, § 1: treedt in werking op de inwerkingtredingsdatum van het decreet van 25/05/2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
Art. 27, 1°, art. 61, en art. 55, 1°: 01/09/2009

Overgangsbepalingen : zie art. 64

Periode van geldigheid van 19/08/2010 tot ...