help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 16/07/2010
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/08/2010
Page:50844
Avis du Conseil d'Etat 48007
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 6, § 1: treedt in werking op de inwerkingtredingsdatum van het decreet van 25/05/2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
Art. 27, 1°, art. 61, en art. 55, 1°: 01/09/2009

Overgangsbepalingen : zie art. 64

Période de vigueur du 19/08/2010 au ...