help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 juli 2010 tot instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het Europees Laboratorium voor Moleculaire biologie, opgemaakt in Genève op 10 mei 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/2010
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2010
Editie:2
Pagina:50693
Advies van de Raad van State 47164
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/08/2010 tot ...