help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking

Citeertitel: "Archiefdecreet van 9 juli 2010"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2010
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2010
Pagina:50321
Advies van de Raad van State 47624
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 9: te bepalen door de Vlaamse Regering

Overgangsbepalingen: art. 17

Periode van geldigheid van 05/08/2010 tot 31/12/2018