help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 portant des mesures de relance en faveur des entreprises de travail adapté


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2010
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2010
Pagina:47456
Advies van de Raad van State U
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: 01/07/2010

Fin de vigueur: 31/12/2010

TT

Periode van geldigheid van 01/07/2010 tot 31/12/2010
Opmerkingen Acte relatif à des matières transférées par la Communauté française; applicable uniquement en région de langue française.