help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2009 to vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/2010
Editie:2
Pagina:44680
Advies van de Raad van State 48222
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 3 en 4: 19/07/2010

Periode van geldigheid van 15/07/2010 tot ...