help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 april 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1979 tot vaststelling van de modellen van de aanvragen tot erkenning, voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 4 juni 1979 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/2010
Editie:2
Pagina:39452
Advies van de Raad van State 47576
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/07/2010 tot ...