help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2010 tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/2010
Editie:2
Pagina:39502
Advies van de Raad van State 48140
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 03/10/2008
Art. 5, 1°, art. 7, 1° en 2°, art. 9 en art. 12: 01/07/2009

Periode van geldigheid van 03/10/2008 tot ...