help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 mei 2010 houdende aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/05/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2010
Pagina:36021
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: begrotingsjaar 2010

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2010