help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2010
Editie:1
Pagina:35847
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 48204
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/06/2010 tot ...
Opmerkingen Het verslag aan de Koning vermeldt het arrest van het Hof C - 433/04 van 9 november 2006.

Zie:http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435488:cs&lang=nl&list=435488:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=C-433/04~