help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 mei 2010 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving en het geldelijk statuut van verschillende personeelsleden van de Justitie die deel uitmaken van de bewaking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/05/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2010
Editie:2
Pagina:34363
Advies van de Raad van State 48206
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/05/2010

Periode van geldigheid van 17/05/2010 tot ...