help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Derde) bestuursovereenkomst tussen de Federale Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de periode 2010 - 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2009
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/2010
Editie:1
Pagina:30112
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010

TT 2010 - 2012

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2012
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden tussen haakjes staan niet in het officiële opschrift.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 22/12/2009