help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 30 april 2010 houdende vaststelling van de richtlijnen voor de meetprocedures en meettechnieken om de overeenkomst na te gaan met de vrijgaveniveaus vastgelegd in bijlage IB van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van de ioniserende stralingen of bepaald in de vergunningen verleend met toepassing van artikel 18 van hetzelfde koninklijk besluit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/2010
Editie:3
Pagina:28487
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/05/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2016 worden de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt, behalve wanneer deze besluiten een opgenomen koninklijk of ministerieel besluit wijzigen. Voor het consulteren van recentere besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of van de wijzigingen aangebracht aan bestaande besluiten, raadpleegt u de website van Justel of de juridische databank "Jurion" die door het betrokken agentschap zelf wordt beheerd (http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl ).