help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 19. April 2010 zur Zustimmung zum Abkommen zwischen dem Königreich Belgien und der Republik
Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Republik Kroatien, der ehemaligen Jugoslawischen Republik
Mazedonien, der Republik Moldau, Montenegro, der Republik Serbien und der Übergangsverwaltungsmission
der Vereinten Nationen im Kosovo im Namen des Kosovo gemäß der Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über die Vorrechte und Immunitäten des Sekretariats des Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens, geschehen zu Brüssel am 26. Juni 2008

Decreet van 19 april 2010 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Servië en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, betreffende de voorrechten en immuniteiten van het secretariaat van de Centraal-Europese Vrijhandelsovereenkomst, ondertekend in Brussel op 26 juni 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2010
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2010
Pagina:27580
Advies van de Raad van State 47405
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/05/2010 tot ...