help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 februari 1991 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de laboratoria bedoel in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen die de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de menselijke geneeskunde en de diergeneeskunde, moeten bieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/1991
Pagina:2885
  • 31/07/1991 (Tweede bekendmaking)
    Andere motivering van de dringende noodzakelijkheid
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1990

Periode van geldigheid van 01/12/1990 tot ...