help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2010 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten van toepassing op de militaire aalmoezeniers en de morele consulenten bij de Krijgsmacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/2010
Editie:1
Pagina:25835
  • 31/08/2010 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 47773
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2010 ("op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 7: 01/06/2010 ("op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 8: a) inwerkingtreding: 01/06/2010 ("op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad"); b) uitwerking: 01/05/2003


Periode van geldigheid van 01/05/2003 tot ...