help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 april 2010 tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/04/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/2010
Editie:1
Pagina:25523
Advies van de Raad van State 47590
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 9 tot 27: 30/05/2011 (KB 12/05/2011)
Art. 28: 01/01/2009
Art. 29: 30/05/2011 (KB 12/05/2011)
Art. 30: 20/08/1997

Periode van geldigheid van 20/08/1997 tot ...
Opmerkingen Autonome normatieve bepalingen: art. 30. Dit artikel bevat regels die de toepassing betreffen van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking.