help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 april 2010 betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/05/2010
Pagina:25149
Advies van de Raad van State 45126
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/12/2009

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse


Periode van geldigheid van 28/12/2009 tot ...