help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van 28 oktober 2009 houdende subdelegatie van functionele delegaties aan de adviseur van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, belast met de leiding van het permanent secretariaat van het Milieuhandhavingscollege


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/2010
Editie:2
Pagina:23318
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2009

Periode van geldigheid van 01/11/2009 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.