help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van 28 oktober 2009 houdende subdelegatie van functionele delegaties aan de adviseur van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, belast met de leiding van het permanent secretariaat van het Milieuhandhavingscollege


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 28/10/2009
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/04/2010
Edition:2
Page:23318
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/11/2009

Période de vigueur du 01/11/2009 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.