help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanhangsel van 22 december 2009 houdende verlenging voor het jaar 2009 - Bestuursovereenkomst 2006-2008 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Openbare instelling van sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2009
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/2010
Pagina:22514
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding : 01/01/2009 (art. 2 van KB 22/12/2009)

Buitenwerkingtreding : 31/12/2009 (datum afgeleid uit de aanhef van het aanhangsel)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot 31/12/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 22/12/2009