help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Inspectie van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 1 februari 2010 houdende delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/2010
Pagina:20669
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2010

Periode van geldigheid van 01/02/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.