help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 oktober 1994 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen die verschuldigd zijn aan de professoren, lesgevers en voordrachtgevers die hun medewerking verlenen aan de theoretische opleiding van de gerechtelijke stagiairs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1994
Pagina:28081
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1994