help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 december 2009 houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/2010
Pagina:13969
Advies van de Raad van State 46662
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/03/2010 tot ...