help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor groentegewassen in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de handel in groentezaad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1994
Pagina:26162
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/10/1994

Periode van geldigheid van 16/10/1994 tot 31/01/1996