help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 3. Dezember 2009 zur Zustimmung zu dem Übereinkommen über die Zurverfügungstellung von Telekommunikationsmitteln für den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfseinsätze, geschelen zu Tampere am 18. Juni 1998

Decreet van 3 december 2009 houdende instemming met het Verdrag inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere op 18 juni 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/2010
Editie:2
Pagina:10084
Advies van de Raad van State 47236
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/02/2010 tot ...