help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bindende unanieme beslissing nr. 24/2008 van 21 oktober 2008 van de stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/10/2008
Nummer: 24/2008
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/2010
Pagina:1558
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Behalve de voorliggende "beslissing" die als voorbeeld werd opgenomen, worden niet opgenomen in de databank: de "bindende beslissingen" of "bindende adviezen" genomen in uitvoering van art. 15, 2°, van het koninklijk besluit van 27 december 2007 zoals bedoeld in het opschrift.

2) Het advies betreft de registratie van een vennootschap, opgericht naar Engels recht.