help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 januari 2010 tot vaststelling van de wijze van overdracht van de personeelsleden en van de goederen, rechten en plichten van het Studiecentrum van de 15e-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/2010
Editie:2
Pagina:7694
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...