help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2010
Pagina:4333
  • 09/11/2016 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 13/06/2014
  • 25/05/2010 (Beroep RvS)
Advies van de Raad van State 46509
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 15

Periode van geldigheid van 11/02/2010 tot ...