help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels inzake de erkenning en uitbating van een grensinspectiepost


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2010
Pagina:3466
Advies van de Raad van State 46811
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/02/2010 tot 11/02/2021