help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Love is ...", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2010
Editie:1
Pagina:1657
Advies van de Raad van State 47282
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/01/2010

Overgangsbepalingen: art. 17, tweede lid

Periode van geldigheid van 18/01/2010 tot ...