help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanpassing van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité, FOD Mobiliteit en Vervoer van 19 oktober 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/2009
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/2010
Pagina:1547
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

De wijzigingen in artikel 7 en artikel 8 treden in werking vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad (14/01/2010)

Periode van geldigheid van 14/01/2010 tot 05/12/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.