help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van het Milieuhandhavingscollege van 28 oktober 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/2009
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2010
Editie:1
Pagina:1819
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/01/2010 ("datum van bekrachtiging door de Vlaamse Regering": lees "vanaf de inwerkingtreding van dit besluit"; in dit geval gaat het om de datum van de bekendmaking van het goedgekeurde huishoudelijk reglement)

Periode van geldigheid van 15/01/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 04/12/2009  
B 28/10/2009