help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 2009 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2009
Pagina:82150
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking


Periode van geldigheid van 08/10/2010 tot ...