help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 december 2009 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 3 december 2009 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2009
Editie:3
Pagina:81894
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010 ("1 januari 2010 of op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, indien deze
Bekendmaking later is dan 1 januari 2010")

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
Besl 03/12/2009