help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Programmawet van 23 december 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2009
Editie:1
Pagina:82310
 • 31/03/2011 (Duitse vertaling)
  Art. 54 tot 57
 • 08/10/2010 (Duitse vertaling)
  Titel 4, Hoofdstuk 1 (art. 33 tot 51)
 • 25/06/2010 (Rechtzetting)
  Art. 121 (Nederlandse tekst)
 • 19/05/2010 (Duitse vertaling)
  Art. 1, 3, 6 tot 17, 53, 66, 70 tot 72, 95 en 96, 99 en 100, 112 tot 149, 153 tot 155, 173, 185 en 186, 188, 190 tot 195, 200 en 205 tot 207
Advies van de Raad van State 47385 + 47429 + 47506 + 47531 + 47561
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 5: 10de dag na bekendmaking
Art. 6 tot 16: 01/01/2010 (art. 17)
Art. 18 tot 24: 01/01/2009 (art. 25)
Art. 26 tot 31: 01/01/2010 (art. 32)
Art. 33 tot 37: 10de dag na bekendmaking
Art. 38: 01/04/2010 (de datum is uit dit artikel afgeleid)
Art. 39: 10de dag na bekendmaking
Art. 40: 01/02/2010 (art. 41)
Art. 42: 01/01/2010 (de datum is uit dit artikel afgeleid)
Art. 43: 10de dag na bekendmaking
Art. 44: 01/01/2009 (art. 45)
Art. 46 tot 52: 10de dag na bekendmaking
Art. 53: 01/04/2010 (de datum is uit dit artikel afgeleid)
Art. 54 tot 56: 01/01/2010 (art. 57)
Art. 58: 10de dag na bekendmaking
Art. 59: 01/01/2010 (de datum is uit dit artikel afgeleid)
Art. 60: 01/01/2009 (art. 62)
Art. 61: 01/01/2011 (art. 62)
Art. 63 tot 65 : 01/01/2010 ("op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad") (art. 68)
Art. 66 : te bepalen door de Koning
Art. 67:01/04/2014 (KB 11/02/2014, BS 21/02/2014)
Art. 69: 10de dag na bekendmaking
Art. 70 en 71: 01/01/2010 (art. 72)
Art. 73: 01/01/2010 (art. 75)
Art. 73bis: 01/01/2012 (W 29/03/2012, BS 06/04/2012)
Art. 74: 01/01/2010 (art. 75)
Art. 76: 01/01/2010 (art. 77)
Art. 78: 10de dag na bekendmaking
Art. 79 en 80: 31/12/2009 (art. 81)
Art. 82 tot 84: oorspronkelijk bepaald op 01/04/2010 door art. 96 en vervroegd tot 09/01/2010 ( 10de dag na bekendmaking) door art. 96, zoals dit artikel werd vervangen door art. 2 van de W 18/01/2010 dat op 01/01/2010 in werking is getreden
Art. 85 tot 95: 01/04/2010 (art. 96)
Art. 97: 01/01/2010 (art. 98)
Art. 99: 01/01/2010 (art. 100)
Art. 102 en 103: 01/01/2010 (art. 104)
Art. 105: 01/01/2010 (art. 106)
Art. 107 tot 110: 15/10/2009 (art. 111, eerste lid). Deze artikelen zijn evenwel niet van toepassing op de ondernemingen in herstructurering waarvan het collectief ontslag werd aangekondigd, zoals bepaald in het KB 03/05/2007, vóór deze datum, noch op de ondernemingen erkend in moeilijkheden of in herstructurering vóór 15/10/2009 (art. 111, tweede en derde lid)
Art. 112: 01/04/2010 (art. 113)
Art. 114: 01/01/2010 (art. 126)
Art. 115: van toepassing vanaf het aanslagjaar 2011
Art. 116: oorspronkelijk van toepassing op de investeringen die zijn gedaan tijdens belastbare tijdperken die zijn verbonden aan de aanslagjaren 2011 tot 2013; deze datum van inwerkingtreding werd gewijzigd door art. 4 van de W 19/05/2010 dat bepaalt dat het betrokken art. 19 van toepassing is "op de investeringen gedaan in de jaren 2010 tot 2012" is (art. 126)
Art. 117: 01/01/2010 (art. 126)
Art. 118: oorspronkelijk van toepassing op de investeringen die zijn gedaan tijdens belastbare tijdperken die zijn verbonden aan de aanslagjaren 2011 tot 2013; deze datum van inwerkingtreding werd gewijzigd door art. 4 van de W 19/05/2010 dat bepaalt dat het betrokken art. 19 "van toepassing op de investeringen gedaan in de jaren 2010 tot 2012" is (art. 126)
Art. 119: van toepassing op de uitgaven die zijn betaald vanaf 01/01/2010 (art. 126)
Art. 120: van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf 01/01/2010 (art. 126)
Art. 121, a): van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf 01/01/2010 (art. 126)
Art. 121, b): van toepassing vanaf aanslagjaar 2012 (art. 126)
Art. 121, c): van toepassing vanaf aanslagjaar 2010 (art. 126)
Art. 121, d) tot h): van toepassing vanaf aanslagjaar 2011 (art. 126)
Art. 122 en 123: van toepassing op de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot 2012 (art. 126)
Art. 124, a): van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf 01/01/2009 (art. 126)
Art. 124, b): van toepassing op de uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf 01/01/2010 (art. 126)
Art. 125: van toepassing op de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot 2012 (art. 126)
Art. 127: van toepassing op de kosten die vanaf 01/01/2010 zijn gedaan of gedragen (art. 133)
Art. 128: van toepassing vanaf aanslagjaar 2010 voor de betalingen die vanaf 01/01/2010 worden gedaan (art. 133)
Art. 129: van toepassing op de kosten die vanaf 01/01/2010 zijn gedaan of gedragen (art. 133)
Art. 130: van toepassing op de inkomsten die vanaf 01/01/2010 worden toegekend of betaalbaar gesteld (art. 133)
Art. 131: van toepassing op de kosten die vanaf 01/01/2010 zijn gedaan of gedragen (art. 133)
Art. 132: 10de dag na bekendmaking
Art. 134: van toepassing vanaf aanslagjaar 2010 voor de betalingen die vanaf 01/01/2010 worden gedaan (art. 136)
Art. 137: dit artikel was oorspronkelijk van toepassing op de kapitaal- en interestsubsidies die in 2008, 2009 en 2010 worden betaald; de toepassing van dit artikel is achtereenvolgens uitgebreid tot de kapitaal- en interestsubsidies die in 2011 en 2012 worden betaald en tot de kapitaal- en interestsubsidies die in 2013 en 2014 worden betaald en dit, overeenkomstig artikel 141 van deze wet, zoals dit artikel achtereenvolgens door artikel 5 van de W 07/11/2011 en artikel 59 van de W 30/07/2013 is vervangen.
Art. 138: dit artikel was oorspronkelijk van toepassing op de premies die in 2008, 2009 en 2010 worden betaald; de toepassing van dit artikel is achtereenvolgens uitgebreid tot de premies die in 2011 en 2012 worden betaald en tot de premies die in 2013 en 2014 worden betaald en dit, overeenkomstig artikel 141 van deze wet, zoals dit artikel achtereenvolgens door artikel 5 van de W 07/11/2011 en door artikel 59 van de W 30/07/2013 is vervangen.
Art. 139: dit artikel was oorspronkelijk van toepassing op de kapitaal- en interestsubsidies die in 2008, 2009 en 2010 worden toegekend; de toepassing van dit artikel is achtereenvolgens uitgebreid tot de kapitaal- en interestsubsidies die in 2011 en 2012 worden toegekend en tot de kapitaal- en interestsubsidies die in 2013 en 2014 worden toegekend en dit, overeenkomstig artikel 141 van deze wet, zoals dit artikel achtereenvolgens door artikel 5 van de W 07/11/2011 en door artikel 59 van de W 30/07/2013 is vervangen.
Art. 140: van toepassing voor de aanslagjaren 2008 en 2009
Art. 142 tot 148: 01/01/2011. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan deze datum (art. 149)
Art. 150 tot 163: 10de dag na bekendmaking
Art. 164 tot 166: 01/01/2011 (art. 172)
Art. 167, 1°, 2° en 3°: 01/01/2011 (art. 172)
Art. 167, 4°: dag van bekendmaking (art. 172)
Art. 168: dag van bekendmaking (art. 172)
Art. 169, 1° en 2°: 01/01/2011 (art. 172)
Art. 169, 3°: dag van bekendmaking (art. 172)
Art. 169, 4°: 01/01/2011 (art. 172)
Art. 169, 5°: dag van bekendmaking (art. 172)
Art. 170: dag van bekendmaking (art. 172)
Art. 171, 1°: dag van bekendmaking (art. 172)
Art 171, 2°: 01/01/2011 (art. 172)
Art. 171, 3°: dag van bekendmaking (art. 172)
Art. 173 tot 184: 10de dag na bekendmaking
Art. 185 tot 191: dag van bekendmaking (art. 192)
Art. 193 tot 195: 10de dag na bekendmaking
Art. 196 tot 198: 01/01/2010 (art. 199)
Art. 200 tot 209: 10de dag na bekendmaking
Art. 167, 4°, 168, 169, 3° en 5°, 170, 171, 1° en 3°, 172, 185 tot 191: dag van bekendmaking

Opmerkingen 1) Autonome normatieve bepalingen: art. 38, 71, 73, 74, 102 en 103, 137 tot 140, 174, 175, 179 tot 184, 200 tot 203

2) Link met de databank Europa: de vermelding van de richtlijn 2009/28/EG van 23/04/2009, de richtlijn 2009/29/EG van 23/04/2009 en de richtlijn 2009/31/EG van 23/04/2009 zijn verantwoord door de inhoud van art. 180 van de voorliggende wet. Dit artikel stelt inderdaad dat het fonds opgericht in toepassing van art. 179 van de voorliggende wet de bevordering en de ondersteuning aan de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tot doel heeft ten einde tegemoet te komen aan de doelstellingen vastgesteld door die drie richtlijnen.