help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 december 2009 tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie (PC 149.01) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2009
Editie:1
Pagina:79960
Advies van de Raad van State 47223
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: na afloop van een termijn van twee jaren te rekenen vanaf deze dag (art. 5)

TT

Periode van geldigheid van 21/12/2009 tot 20/12/2011
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.