help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Nieuw opschrift
[Koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf]
Koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggave


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2009
Nummer: 56
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/2009
Editie:2
Pagina:79452
  • 20/11/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 24/01/2015
  • 07/05/2010 (Rechtzetting)
    Opschrift (Nederlandse tekst)
    Art. 5 (Nederlandse tekst)
    Art. 7 (Nederlandse tekst)
Advies van de Raad van State 47495
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking op 01/01/2010 voor de teruggaafverzoeken die na 31/12/2009 worden ingediend.

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...
Opmerkingen Opschrift: het woord "teruggave" wordt vervangen door "teruggaaf" naar aanleiding van de rechtzetting en de formele wijziging van het opschrift.