help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het afdelingshoofd van het agentschap RO-Vlaanderen, afdeling Antwerpen, van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van het Intern Verzelfstandigd Agentschap RO-Vlaanderen, afdeling Antwerpen van het beleidsdomein van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 9 februari 2009 houdende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de Gewestelijk Erfgoed Ambtenaar


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 16/10/2009
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/12/2009
Page:76484
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 16/10/2009

Période de vigueur du 16/10/2009 au 31/12/2011
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.