help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 oktober 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 2004 tot toekenning van compensaties aan de personeelsleden van de Dienst Voogdij bij de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/2009
Editie:2
Pagina:74758
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2008

Periode van geldigheid van 01/07/2008 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 6: zoals de inleidende zin bepaalt, heeft dit artikel als voorwerp in het KB 12/07/2004 de artikelen 10 tot 16 in te voegen en niet de artikelen 7 tot 13 zoals onjuist vermeld in de bekendgemaakte tekst.

2) Art. 14 en 15: deze artikelen zijn geen ingevoegde artikelen in het KB 12/07/2004 maar vormen een integrerend deel van het voorliggend besluit; derhalve zijn ze onjuist als "Art. 14" en "Art. 15" genummerd en zouden ze als "Art. 7" en "Art. 8" genummerd moeten worden.