help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 28 september 2009 - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (artikel 3 - interpretatieregels 2, 3, 10, 14, artikel 12 - interpretatieregels 11, 19, 24)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2009
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/2009
Pagina:73788
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/11/2009 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.