help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 197657 van 9 november 2009

"Vernietigd wordt punt 3 van de omzendbrief van de federale minister van Werk van 30 april 2007 met als opschrift “Omzendbrief - Wet van 19 augustus 1948 betreffende prestaties van algemeen belang in vredestijd - opeisingen bij sociale conflicten in de sector van de gezondheidsdiensten”, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2007."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/2009
Nummer: 197657
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 30/04/2007

Periode van geldigheid van 30/04/2007 tot ...