help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 15. Septembre 2009 zur Zustimmung zu dem Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Konferenz für Molekularbiologie, geschehen zu Genf am 13. Februar 1969, und zu dem Übereinkommen zur Errichtung eines Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie, geschehen zu Genf am 10. Mai 1973

Decreet van 15 september 2009 houdende instemming van de Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie over moleculaire biologie, opgemaakt te Genève op 13 februari 1969, en met de Overeenkomst houdende oprichting van het Europees Laboratorium voor moleculaire biologie, opgemaakt te Genève op 10 mei 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/2009
Pagina:67697
Advies van de Raad van State 46365
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/10/2009 tot ...