help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 2009 tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 december 2007 tot vaststelling van de opzegginstermijnen voor de ondernemingen voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/2009
Pagina:66191
Advies van de Raad van State 46945
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/10/2009 tot ...
Opmerkingen 1) Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) Art. 1: niet geanalyseerd omdat het gewijzigde besluit niet in de databank werd opgenomen.